Xi ga cuba

Kiến thức nhà hàng » Tài liệu quản lý nhà hàng »
MẪU BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC NV SALE AND MARKETING
13/08/2009


BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC NV SALE AND MARKETING

 

 

I/ THÔNG TIN CÔNG VIỆC:

 

Chức danh

        NV sale -marketing

Thời gian làm việc

Giờ HC

Bộ phận

        Sale and Marketing

Ca

 

Quản lý trực tiếp

        Giám đốc điều hành

Ngày nghỉ

 

Quản lý gián tiếp

        

 

 

 

 

II/ MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC:

Thực hiện toàn bộ các hoạt động liên quan đến sale and marketing./.

 

 

III/ NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

Stt

Nhiệm vụ

Diễn giải công việc

1

Trực tiếp thực hiện hoạt động bán hàng

-         Tìm kiếm khách hàng cho nhà hàng.

-         Trực tiếp liên hệ các đơn vị du lịch để tìm khách hàng cho công ty.

-         Phối hợp cùng tổng quản lý để lên các hợp đồng bán hàng và tổ chức thực hiện.

 

2

Theo dõi và chăm sóc khách hàng

-         Nhận và theo dõi danh sách khách hàng VIP, khách hàng thân thiết của nhà hàng.

-         Đề xuất kế hoạch, phương pháp chăm sóc khách hàng trình GD duyệt và tổ chức thực hiện.

-         Theo dõi thông tin về khiếu nại và sự thoả mãn khách hàng.

 

3

Tìm kiếm và đánh giá thông tin đối thủ cạnh tranh

-       Xây dựng danh mục đối thủ.

-       Định kỳ theo dõi các chương trình tiếp thị của đối thủ.

4

Tìm kiếm và quản lý nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo

-       Lập danh sách nhà cung cấp dịch vụ. Tổ chức đánh giá các nhà cung cấp.

-       Theo dõi quá trình ký kết và thực hiện hợp đồng dịch vụ.

 

5

Xây dựng kế hoạch sale-marketing

-       Xây dựng kế hoạch sale and marketing năm/tháng trình GD duyệt.

-       Tổ chức thực hiện, theo dõi và báo cáo kết quả cho GD.

-       Phối hợp tổng quản lý nhà hàng xây dựng các kế hoạch quảng cáo khuyến mãi cho nhà hàng.

 

6

Quản lý và cập nhật nội dung Website

-       Xây dựng nội dung website.

-       Tìm kiếm nội dung, cập nhật nội dung website.

-       Nhận thông tin

 

7

Quản lý hệ thống nhận diện thương hiệu

-       Quản lý các hướng dẫn hệ thống nhận diện thương hiệu.

-       Triển khai cho các bộ phận liên quan thực hiện theo đúng quy định về hệ thống nhận diện thương hiệu.

 

 

 

IV/ CÔNG VIỆC HÀNG NGÀY:

Theo kế hoạch tuần.

 

 

V/ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO:

Theo quy định chế độ báo cáo của công ty.

 

Ngày    tháng   năm 2007

NV Sale and Marketing

 

 

 

 

 

 

Phòng HCNS

Giám đốc

 

.
(Theo hieuchef)

Trở lại trang trước