Xi ga cuba

Kiến thức nhà hàng » Tài liệu quản lý nhà hàng »
MẪU BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC RECEPTIONIST
12/08/2009


BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC RECEPTIONIST

 

 

I/ THÔNG TIN CÔNG VIỆC:

 

Chức danh

     NV Văn Phòng Tổng Hợp

Thời gian làm việc

08:00-12:00

3:30 – 17:30

Bộ phận

           Lễ tân

Ca

Hành chính

Quản lý trực tiếp

           Quản lý nhà hàng

Ngày nghỉ

Chủ Nhật

Quản lý gián tiếp

           Tổng quản lý

 

 

 

II/ MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC:

  Thống kê sổ sách, ghi chép kiểm tra số lượng hàng hóa nhập, suất, trực văn phòng, kế toán sơ bộ.

 

III/ NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

Stt

Nhiệm vụ

Khái quát công việc

Yêu cầu

1

Đón tiếp khách

-  Chào đón khách ngay khi khách đặt chân vào nhà hàng và cám ơn mỗi khi khách ra về.

-  Cử chỉ, giọng nói lịch sự, niềm nở, lễ phép

-  Sắp xếp chỗ ngồi và hướng dẫn khách vào bàn

-  Hỏi rõ khách bao nhiêu người đã đặt bàn chưa, thích ngồi  khu vực nào..

-  Sẵn sàng giới thiệu món ăn, trả lời các thắc mắc của khách hàng

-  Hiểu rõ thực đơn nhà hàng, concept nhà hàng

 

2

Quản lý đặt bàn

-  Nhận thông tin đặt bàn của khách

-  Không để khách chờ lâu và không quá 3 tiếng chuông

-  Sử dụng waiting list khi không còn bàn

-  Nắm rõ tình trạng bàn, để thông báo khách kịp thời  

-  Báo cáo tình hình đặt bàn cho quản lý vào mỗi đầu ca

 

-   

 

3

Chuẩn bị việc sẵn sàng

-  Làm sạch khu vực lễ tân

 

-  Bảo quản, quản lý các vật dụng làm việc

 

-  Sắp xếp lại khu vực làm việc vào cuối mỗi ngày.

 

4

Báo cáo và bàn giao công việc

-   Báo cáo với quản lý tất cả các sự cố xảy ra trong nhà hàng

-   

-   Báo cáo số lượng khách ra vào nhà hàng

-   

-   Giao lại cho ca sau theo dõi

-  Bàn giao ca phải đầy đủ thông tin và có mối liên kết chặt chẽ với đồng nghiệp

 

 

IV/ CÔNG VIỆC HÀNG NGÀY:

 

CA SÁNG

CA CHIỀU

·      Đến lúc 10.00 sáng

·      Mặc quần áo đồng phục chỉnh tề và trang điểm kỹ

·      Làm sạch khu vực cửa ra vào và đón khách

·      Làm sạch thực đơn bày mẫu và mở sẵn trang trong thực đơn và đặt vào stand.

·      Kiểm tra danh sách khách đặt bàn, chuẩn bị và sắp xếp chỗ ngồi cho khách đặt.

·      Họp đầu giờ với quản lý

·      B ắt đầu mở cửa nhà hàng đăt biển “Open”

·      Thay ca Đi ăn trưa (10.30-11.00)

·      Đón tiếp khách

·      Bàn giao lại cho ca sau trước khi về

·      Đến lúc 4 chiều

·      Nhận bàn giao, danh sách khách đặt bàn cho buổi tối.

·      Mặc quần áo đồng phục chỉnh tề và trang điểm kỹ

·      Làm sạch lại khu vực cửa ra vào và đón khách

·      Kiểm tra & lau sạch thực đơn bày mẫu

·      Đi ăn tối (5..00-5.30)

·      Đ ón tiếp khách

·      Khi khách về hết đặt biển báo “Close”

·      Dọn dẹp, lau sạch khu v ực lễ tân trước khi về

·      Ghi sổ bàn giao việc đặt bàn cho ca sáng và báo cáo quản lý

 

V/ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO:

Theo quy định chế độ báo cáo của công ty.

 

Ngày    tháng   năm 2007

NV lễ tân

 

 

Quản lý NH

 

Phòng HCNS

Giám đốc

 

 

 

 

 

 

.
(Theo hieuchef)

Trở lại trang trước